تبلیغات
منتظران مهدی - وزن دعای پاک و خالص
یا اباصالح المهدی سلام مهربانم
قلب پاره پاره ام بهانه می گیرد
جوابش با خودت
اللهم عجل لولیک الفرج ...
زنی با لباسهای کهنه و نگاهی مغموم، وارد خواروبار فروشی محل شد. 
 
بافروتنی از فروشنده خواست کمی خواروبار به او بدهد.
 
وی گفت که شوهرش بیمار است و نمی­تواند کار کند، کودکانش هم بی­

غذا مانده­ اند.فروشنده به او بی­ اعتنایی کرد و حتی تصمیم گرفت بیرونش

کند. زن نیازمند باز هم اصرار کرد. فروشنده گفت نسیه نمی­دهد.

مشتری دیگری که کنار پیشخوان ایستاده بود و گفت و گوی آن دو را

می­شنید به فروشنده گفت: ببین خانم چه می­خواهد خرید او با من.

فروشنده با اکراه گفت: لازم نیست، خودم می­دهم!

فهرست خریدت کجاست؟ آن را بگذار روی ترازو، به اندازه وزنش هر چه
 
خواستی ببر !

زن لحظه­ای درنگ کرد و با خجالت، تکه کاغذی از کیفش درآورد و چیزی

روی آن نوشت و آن را روی کفه ترازو گذاشت.
 
همه با تعجب دیدند که کفه ترازو پایین رفت.

خواروبار فروش باورش نمی­شد اما از سرناباوری، به گذاشتن کالا روی

ترازو مشغول شد تا آنکه کفه ها با هم برابر شدند.

در این وقت؛ فروشنده با تعجب و دلخوری، تکه کاغذ را برداشت تا ببیند

روی آن چه نوشته است.

روی کاغذ خبری از فهرست خرید نبود، بلکه دعای زن بود که نوشته بود:

ای خدای عزیزم! تو از نیاز من باخبری، خودت آن را برآورده کن.

فروشنده با حیرت کالاها را به زن داد و در جای خود مات و مبهوت نشست.

زن خداحافظی کرد و رفت و با خود اندیشید:

فقط خداست که می­داند وزن دعای پاک و خالص چقدر است...

برگ در انتهای زوال می افتد و میوه در انتهای کمال.

بنگر که تو چگونه می افتی...
طراحی و کدنویسی : ثامن تم
Template By : Samentheme.ir